दन्तेवाडा जिल्ला

विकिपिडिया नं

छत्तीसगढया छगू जिल्ला।

तहसील[सम्पादन]

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४१६ जिल्ला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ५९० ४३७४०५ २१३९३० २२३४७५
२२ ४१६ ३३६९ तहसील दंतेवाड़ा ५६ ५९२८३ २८६४० ३०६४३
२२ ४१६ ३३७० तहसील गीदम ६७ ६६४७६ ३३२४६ ३३२३०
२२ ४१६ ३३७१ तहसील कटेकल्याण ४३ ४३३३५ २०७३७ २२५९८
२२ ४१६ ३३७२ तहसील कुआकोण्डा ५३ ४६३५४ २२३७० २३९८४
२२ ४१६ ३३७३ तहसील कोन्टा २४१ ९१३२० ४५५९३ ४५७२७
२२ ४१६ ३३७४ तहसील छिंदगढ़ ७८ ७९६७२ ३८५९९ ४१०७३
२२ ४१६ ३३७५ तहसील सुकमा ५२ ५०९६५ २४७४५ २६२२०

स्वयादिसँ[सम्पादन]