त्रिपुरायागु जिल्लातः

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

त्रिपुरा भारतयागु छगु प्रान्त खः। थ्व प्रान्तयागु जिल्लात थ्व कथलं दु-

संकेत जिल्ला प्रशासकीय केन्द्र जनसंख्या (२००१) क्षेत्रफळ (किमी) जनघनत्व (प्रति किमी)
DH धलाई अम्बासा ३,०७,४१७ २,५२३ १२२
NT उत्तर त्रिपुरा कैलासहर ५,९०,६५५ २.८२१ २०९
ST दक्षिण त्रिपुरा उदयपुर ७,६२,५६५ २,१५२ ३५४
WT पश्चिम त्रिपुरा अगरतला १५,३०,५३१ २,९९७ ५११


त्रिपुरायागु जिल्लातः
धलाई - उत्तर त्रिपुरा - दक्षिण त्रिपुरा - पश्चिम त्रिपुरा