Jump to content

भाय्‌लचं

विकिपिडिया नं

भाय्‌लचं धयागु भाय्यातः छथी व व्यवस्थित यायेगु छगु र्वल खः। थ्व र्वलं भाय्‌यातः छगु हे लू बी।

भाय्‌लचंया ब्व[सम्पादन]

भाय्‌लचनय्‌ थू कथं ब्वत दु।

नां[सम्पादन]

स्वयादिसँ: नां

छुं नं चिजयातः सीकेतः छ्यलीगु खँग्वः नां खः।

मंकाःनां[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मंकाःनां

नां खँग्वःया पलेसा छ्यलीगु खँग्वः हे मंकाःनां खः।

ब्वाय्‌सु[सम्पादन]

स्वयादिसँ: ब्वाय्‌सु

नां व मंकाःनांया लू थुइकाः व गथे खः धकाः सीकेगु खँग्वः ब्वाय्‌सु खः।

यासु[सम्पादन]

स्वयादिसँ: यासु

नां व मंकाःनामं याइगु ज्यायातः थुइकेगु खँग्वः हे यासु खः। यासुया थीथी प्रकार दयेफु, दसु-बायासु (Auxillary verb)।

अव्यय[सम्पादन]

स्वयादिसँ: अव्यय

लितँसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ: लितँसा

भाय्‌लचं चिं[सम्पादन]

  • त्या (व्याकरण) (।) त्या वा पूर्णविराम लिपिया छगू चिं ख। थ्व चिंयात वाक्य सिधःगु जनाउ यायेत छ्येलि।
  • बात्याकः (;)
  • लिफुति (ः)