अव्यय

विकिपिडिया नं

अव्यय धाःगु संस्कृत व संस्कृत नाप स्वापू दूगु भासय् छ्येलिगु छगू विशेष प्रकारया खँग्वः ख। अव्यय धाःगु लिङ्ग, विभक्ति, वचन नाप रुप महिलिगु खँग्वः ख। थुकियात श्लोकय् थ्व कथं वर्णन यानातःगु दु-

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्॥ इति

अतः, सर्व लिङ्ग, सर्व विभक्ति, सर्व वचनय् महिलिगु खँग्वः अव्यय ख।

दसु[सम्पादन]

संस्कृत भासय् यक्व अव्यय दु। छुं अव्ययत थ्व कथं दु

अथ,अपि,अलम्, इति,इव, उच्चैः, एव, कदा, कुतः, क्व, खलु, चित्, चेत्, तूष्णीम्, नूनम्, पुरा, मा, मिथ्या, इतस्ततः, अत्र तत्र, यथा तथा, यदा तदा, यद्यपि, यदि तर्हि, यावत्, वरम् वा विना सहसा हि ह्यः

स्वयादिसँ[सम्पादन]