तिस्यः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
तिस्यः
Nervous system diagram-en.svg
तिस्यः (ह्यांगु) नं न्येपुयात थी-थी नसानाप स्वाइ
लातिन medulla spinalis

तिस्यः नर्भस सिस्टमया छपु ताःहाकःगु भाग ख। थ्व भाग न्हेपुया मेदुल्ला नाप स्वानाच्वनि। तिस्यः व न्हेपु जानाः सेन्त्रल नर्भस सिस्तम दयेकी। तिस्यः अक्सिपिटल क्वें नं न्ह्यथना सर्भाइकल भर्तेब्रा, थोर्यासिक भर्तेब्रा जुजुं लम्बर भर्तेब्रातक्क थ्यं। तिस्यःया क्रस सेक्सन चाना स्वयेगु खःसा थुकिया दुने थीथी एस्सेन्दिंग त्राक्त (थीथी अंगं न्हेपुइ सूचं यंकाच्वंगु नर्भ) व दिस्सेन्दिंग त्राक्त (न्हेपुं सूचं हया थीथी अंगय् यंकाच्वंगु नर्भ) लुइकेफै। कर्तिकोस्पाइनतल त्राक्त दकलय् मू दिस्सेन्दिंग त्राक्त ख, नापं, रुब्रोस्पाइनल, रेतिकुलोस्पाइनल, ओलिभोस्पाइनल, भेस्तिबुलोस्पाइनल आदि मेमेगु त्राक्तत नं दु। एस्सेन्दिंगय् स्पाइकोथालामिक, दोर्सल कोलुम मिदियल लेमिनिस्कस, एन्तेरोल्यातरल, स्पाइनो-अलिभरी आदि ला।

किपा[सम्पादन]


स्वयादिसँ[सम्पादन]