डही जनपद पंचायत

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
डही जनपद पंचायत
—  जनपद पंचायत  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश
जिल्ला

डही जनपद पंचायत भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जनपद पंचायत ख।

गां[सम्पादन]

थ्व जनपद पंचायतया गां व गांतेगु सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु [१]

ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
५८४ इन्दौर धार डही धरमराय ५९२६
५८५ इन्दौर धार डही घाणा १९९७
५८६ इन्दौर धार डही खरवट २२२८
५८७ इन्दौर धार डही खटामी ३२३५
५८८ इन्दौर धार डही ठेंग्‍या १५००
५८९ इन्दौर धार डही बाबलीखुर्द १६६२
५९० इन्दौर धार डही बोडगांव १३४८
५९१ इन्दौर धार डही बड़दा २८५८
५९२ इन्दौर धार डही बडवान्या १८४३
५९३ इन्दौर धार डही बलवानी १७४९
५९४ इन्दौर धार डही करंजवानी ११६९
५९५ इन्दौर धार डही कातरखेडा १७२९
५९६ इन्दौर धार डही कवडा १८३४
५९७ इन्दौर धार डही कलमी ७७५
५९८ इन्दौर धार डही कलमानी १४२८
५९९ इन्दौर धार डही मकडवानी १६८१
६०० इन्दौर धार डही मालपुरा १७७८
६०१ इन्दौर धार डही किकरवास १३९३
६०२ इन्दौर धार डही पिपलुद १५८५
६०३ इन्दौर धार डही थान्दला ११३२
६०४ इन्दौर धार डही सिदडी १६९३
६०५ इन्दौर धार डही सिलकुआ १५९०
६०६ इन्दौर धार डही डिगवी ११११
६०७ इन्दौर धार डही फिफेडा २१९४
६०८ इन्दौर धार डही भगावां १३१२
६०९ इन्दौर धार डही पडियाल ६०६३
६१० इन्दौर धार डही पेंडरवानी १५५६
६११ इन्दौर धार डही पन्हाल १३८४
६१२ इन्दौर धार डही पलासी १३९३
६१३ इन्दौर धार डही रनगांव १८८५
६१४ इन्दौर धार डही रेबडदा १२६०
६१५ इन्दौर धार डही उमरकुआ १२१८
६१६ इन्दौर धार डही उमराली १७१५
६१७ इन्दौर धार डही छांछकुआ २०६३
६१८ इन्दौर धार डही देवधा १८१९
६१९ इन्दौर धार डही चाकल्‍या १९५५
६२० इन्दौर धार डही जामदा १२४२
६२१ इन्दौर धार डही नरझली १८६२
६२२ इन्दौर धार डही नलवान्या २४३८
६२३ इन्दौर धार डही अमलाल ३०२८
६२४ इन्दौर धार डही अराडा २७७८
६२५ इन्दौर धार डही अतरसुमा १६८६
६२६ इन्दौर धार डही टेमरिया २२२५
६२७ इन्दौर धार डही गांगपुर ३९८४
६२८ इन्दौर धार डही गाजगोटा ४०३९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]