झिरन्या जनपद पंचायत

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
झिरन्या जनपद पंचायत
—  जनपद पंचायत  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश
जिल्ला

झिरन्या जनपद पंचायत भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जनपद पंचायत ख।

गां[सम्पादन]

थ्व जनपद पंचायतया गां व गांतेगु सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु [१]

ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
१४९५ इन्दौर खरगौन झिरन्या धूपी खुर्द १८९५
१४९६ इन्दौर खरगौन झिरन्या धूपा बु. २८७१
१४९७ इन्दौर खरगौन झिरन्या रून्दा १२१२
१४९८ इन्दौर खरगौन झिरन्या घोडी २२६०
१४९९ इन्दौर खरगौन झिरन्या खारवा १३३२
१५०० इन्दौर खरगौन झिरन्या खोर्इ १४०१
१५०१ इन्दौर खरगौन झिरन्या ढसलगांव १४९८
१५०२ इन्दौर खरगौन झिरन्या ठोकनबैडा ११५७
१५०३ इन्दौर खरगौन झिरन्या बायखेडा १९८७
१५०४ इन्दौर खरगौन झिरन्या बोरवाल २८२९
१५०५ इन्दौर खरगौन झिरन्या बडी २९६०
१५०६ इन्दौर खरगौन झिरन्या बुंदा १५३१
१५०७ इन्दौर खरगौन झिरन्या बेड़छा १६१९
१५०८ इन्दौर खरगौन झिरन्या बेढान्या बु. २४२२
१५०९ इन्दौर खरगौन झिरन्या काकरिया १५६६
१५१० इन्दौर खरगौन झिरन्या काकोडा २५६२
१५११ इन्दौर खरगौन झिरन्या कोठा बु. १५५४
१५१२ इन्दौर खरगौन झिरन्या कोठडा २२०४
१५१३ इन्दौर खरगौन झिरन्या कोटबैडा २९४६
१५१४ इन्दौर खरगौन झिरन्या कुडी १२८५
१५१५ इन्दौर खरगौन झिरन्या माण्डवी ३७४८
१५१६ इन्दौर खरगौन झिरन्या मारूगढ़ १७४३
१५१७ इन्दौर खरगौन झिरन्या मोरदड़़ ११६२
१५१८ इन्दौर खरगौन झिरन्या मोरवा २३८९
१५१९ इन्दौर खरगौन झिरन्या मानिकेरा १८९२
१५२० इन्दौर खरगौन झिरन्या मुणिडया ४१८३
१५२१ इन्दौर खरगौन झिरन्या मेंढागढ १००७
१५२२ इन्दौर खरगौन झिरन्या मलगांव १६०७
१५२३ इन्दौर खरगौन झिरन्या झिरन्या ५९२९
१५२४ इन्दौर खरगौन झिरन्या बिलखेड १८१८
१५२५ इन्दौर खरगौन झिरन्या मिटावल १८६७
१५२६ इन्दौर खरगौन झिरन्या पिपरखेडनाका ८६२
१५२७ इन्दौर खरगौन झिरन्या शिवना ३२६२
१५२८ इन्दौर खरगौन झिरन्या चिरिया ४६४२
१५२९ इन्दौर खरगौन झिरन्या तितरान्या २०५५
१५३० इन्दौर खरगौन झिरन्या तिनस्या १५३०
१५३१ इन्दौर खरगौन झिरन्या टिगरिया ११२८
१५३२ इन्दौर खरगौन झिरन्या हरणकुंडिया १८२३
१५३३ इन्दौर खरगौन झिरन्या भावसिंगपुरा १९४९
१५३४ इन्दौर खरगौन झिरन्या भडलेन १०३८
१५३५ इन्दौर खरगौन झिरन्या पखाल्या १४०८
१५३६ इन्दौर खरगौन झिरन्या पिपरी १७८६
१५३७ इन्दौर खरगौन झिरन्या पिडीजामली १९६२
१५३८ इन्दौर खरगौन झिरन्या पाडल्या २४८४
१५३९ इन्दौर खरगौन झिरन्या पुतला १८४९
१५४० इन्दौर खरगौन झिरन्या पुनासला १२६३
१५४१ इन्दौर खरगौन झिरन्या पलोना १९७४
१५४२ इन्दौर खरगौन झिरन्या रातलीपुरा ३९७८
१५४३ इन्दौर खरगौन झिरन्या राजपुरा १८२१
१५४४ इन्दौर खरगौन झिरन्या रतनपुर १२५५
१५४५ इन्दौर खरगौन झिरन्या रेहटफल २२५१
१५४६ इन्दौर खरगौन झिरन्या सपाटिया २२७७
१५४७ इन्दौर खरगौन झिरन्या सायखेडा १५७७
१५४८ इन्दौर खरगौन झिरन्या साका २२६०
१५४९ इन्दौर खरगौन झिरन्या सोनखेडी १३९६
१५५० इन्दौर खरगौन झिरन्या सेमलकूट १६९६
१५५१ इन्दौर खरगौन झिरन्या डेहरिया १६५२
१५५२ इन्दौर खरगौन झिरन्या दामखेडा १५६८
१५५३ इन्दौर खरगौन झिरन्या छेंडिया १३२१
१५५४ इन्दौर खरगौन झिरन्या दैवित बु. १९२५
१५५५ इन्दौर खरगौन झिरन्या चौपाली ४६९०
१५५६ इन्दौर खरगौन झिरन्या चैनपुर २५०२
१५५७ इन्दौर खरगौन झिरन्या तेड ११६९
१५५८ इन्दौर खरगौन झिरन्या जामली १९३५
१५५९ इन्दौर खरगौन झिरन्या नहालदरी १४८४
१५६० इन्दौर खरगौन झिरन्या नीमसेठी १२९०
१५६१ इन्दौर खरगौन झिरन्या नरवट २५३०
१५६२ इन्दौर खरगौन झिरन्या नानकोडी १३९८
१५६३ इन्दौर खरगौन झिरन्या अम्बाडोचर १७०४
१५६४ इन्दौर खरगौन झिरन्या अरदला १३९२
१५६५ इन्दौर खरगौन झिरन्या आभापुरी १२४७
१५६६ इन्दौर खरगौन झिरन्या गाडग्याआम १९२०
१५६७ इन्दौर खरगौन झिरन्या गोरखपुर २१७०
१५६८ इन्दौर खरगौन झिरन्या गवला १३६२
१५६९ इन्दौर खरगौन झिरन्या गुवाडा १०२७
१५७० इन्दौर खरगौन झिरन्या लखापुर १८३६

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]