झाबुआ जनपद पंचायत

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
झाबुआ जनपद पंचायत
—  जनपद पंचायत  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश
जिल्ला

झाबुआ जनपद पंचायत भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जनपद पंचायत ख।

गां[सम्पादन]

थ्व जनपद पंचायतया गां व गांतेगु सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु [१]

ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
१७८० इन्दौर झाबुआ झाबुआ खेड़ी २५२७
१७८१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ ढेबरबड़ी ३७५७
१७८२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ ढेकलबड़ी १८११
१७८३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ ढेकलछोटी १८९४
१७८४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ झायड़ा २११३
१७८५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बरखेडा १७२३
१७८६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बरोड़ २०२५
१७८७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बामनसेमलिया १६८९
१७८८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बावड़बड़ी ३५१६
१७८९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बलवन १६८२
१७९० इन्दौर झाबुआ झाबुआ करड़ावदबड़ी ३७८२
१७९१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ काकरादरा(खर्द) ११२३
१७९२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कोटड़ा १४४५
१७९३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कालाखूूट २०३५
१७९४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कालापिपल १४६७
१७९५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कुण्ड़ला १६९६
१७९६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कुशलपुरा १२२८
१७९७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कल्याणपुरा ३३५६
१७९८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कल्लीपुरा १९३४
१७९९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ माण्ड़लीबड़ी १५८०
१८०० इन्दौर झाबुआ झाबुआ माकनकुर्इ १४४७
१८०१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मोहनपुरा २३१३
१८०२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मानपुरा १४२८
१८०३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मसुरिया २१३५
१८०४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मेहन्दीखेड़ा १२५०
१८०५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बिसौली १६०३
१८०६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बिजलपुर ११२५
१८०७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मिण्ड़ल १४०५
१८०८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिलियाखंदान १६१९
१८०९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिपलिया ३१४५
१८१० इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिपलिया(पारा.) १०५३
१८११ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिपलीपाड़ा १५२४
१८१२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिटोलबड़ी ३२१२
१८१३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ हड़मतिया १०३३
१८१४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ भीमफलिया ३१०८
१८१५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ भोयरा १२७६
१८१६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ भगोर १७९९
१८१७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ परवट ११६७
१८१८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ संदला १३५७
१८१९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ सेमलियाबड़ा १३१८
१८२० इन्दौर झाबुआ झाबुआ सजवानीछोटी १४२१
१८२१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ उमरियावजंत्री १६५७
१८२२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ उमरी १६८४
१८२३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ डूंगरालालू १८३७
१८२४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ डूमपाड़ा १९७८
१८२५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ देवझिरीपण्ड़ा १६८६
१८२६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ चारोलीपाड़ा १३२८
१८२७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ फुटिया १७५५
१८२८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ फुलधावड़ी १५४९
१८२९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ तलावली २३४५
१८३० इन्दौर झाबुआ झाबुआ जुलवानिया १११५
१८३१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नरवलिया २५०१
१८३२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नवापाडा़(भण्डा. १३४१
१८३३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नवापाडा़(नवीन) १००८
१८३४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नवागांव १७५२
१८३५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नेगडि़या २५४२
१८३६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नल्दीछोटी १५२५
१८३७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ आम्बाखोदरा ११६४
१८३८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ आमलीपठार १६३७
१८३९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ आमलीफलिया २०९९
१८४० इन्दौर झाबुआ झाबुआ अन्तरवेलिया २६५९
१८४१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गोपालपुरा ११७९
१८४२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गोपालपुरा(ह.प.) १३३८
१८४३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गोलाछोटी २०१६
१८४४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गड़वाड़ा १२८३
१८४५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गुन्दीपाडा १८०४
१८४६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गेहलरछोटी १५२१
१८४७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ लोहारिया १५०६

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]