झधडीया तालुका

विकिपिडिया नं
झधडीया तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला भरुच जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

झधडीया तालुका भारतया गुजरात राज्यया भरुच जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अच्छालीया भोजपोर ढोली जांबोइ
अमालजर भुरी दुमला धुंधा जामोली
अंबाखाडी बीलथा फीचवाडा (दुमाळा) जरसद
अंबोस बीलवाडा फीचवाडा (सरकारी) जेसपोरे
आमोद बोरीदरा (दुमाळा) फोकडी झघडीया
अनाधारा बोरीदरा (सरकारी) फुलवाडी झघडीया
अंधारकाछला बोरजाइ गलीबा कडवाळी
अंजोली चोकी गंभीरपरा काकडपदा
आशा डभाल गोरातीया काकलपोर
अशनावी दढेटा गोवाळी कांटीदरा
अवीधा दामलाइ गोवाळी बेट कांटीपदा
बलेश्वर देबर गुंडेचा कंटोल
बमाल्ला धारोळी हरीपरा (दुमाळा) कपालसडी
भालोड ढोळाकुवा हरीपरा (सरकारी) कपात
भीमपोर धोळेखाम इन्दोर कराड
केशरवा लीमेत मोवी पातर
खाडोळी लीमोदरा मुलड पीपळपान
खालक मछामडी मुंगज पीपदरा
खारची माधवपरा नाना सांजा पोरा
खारची भीलवाडा महुवाडा नाना सोरवा प्राणकड
खरेथा माळीपीपर नाना वासणा राइसींगपुरा
खारीया मालजीपरा नवागाम मोटा राजपरा
कोचबर मालपोर नवापरा राजपारदी
कोळीयापदा मांडवी ओरे राजपोरे
कोळीवाडा मोरण पदा रामकोट
कोटीयामौ मोरीयाणा पडाळ रामपोरे
कृष्णापुरी मोटा मालपोर पदवाणीया रणदेडी
कुंड मोटा सांजा पणेथा राणीपरा
कुंवरपरा मोटा सोरवा पानवाडी रतनपोरे
कुरी मोटा वासणा पारवता राजलवाडा
सुलतानपुरा वडखुंटा यल उमाधारा
तळोदरा वडपान झरणा उमाल्ला
तरसाली वाधपरा (दुमाळा) झाझपोर उमरखरडा
तावडी वाधपरा (सरकारी) वांकीहाथण उंडी
तेजपोर वाला वांकोल उंटीया
टीमळा वाली वंथेवाड वढवाणा
तोथीदारा वालपोरे वरखाडी
उच्छाब वणाकपोरे वासणा
उछेडीया वंडारवेळी वेलुगाम