जांजगीर-चाम्पा जिल्ला

विकिपिडिया नं

जांजगीर-चाम्पा जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०५ जिल्ला जांजगीर-चांपा ८८१ १३९४६४६ ७०१४०१ ६९३२४५
२२ ४०५ ३२७७ तहसील जांजगीर ५० ११२४९९ ५७०९१ ५५४०८
२२ ४०५ ३२७८ तहसील अकलतरा ७९ १५३३६८ ७८३०० ७५०६८
२२ ४०५ ३२७९ तहसील बलौदा ६९ ८९५८९ ४५१८३ ४४४०६
२२ ४०५ ३२८० तहसील नवागढ़ ६९ १३९१२२ ७०४५९ ६८६६३
२२ ४०५ ३२८१ तहसील चांपा ८५ १५८७१७ ८०३१२ ७८४०५
२२ ४०५ ३२८२ तहसील सक्‍ती १२६ १४५७२९ ७२८६३ ७२८६६
२२ ४०५ ३२८३ तहसील पामगढ़ ७० १४९८२३ ७५१५० ७४६७३
२२ ४०५ ३२८४ तहसील डभरा १२४ १४९३२१ ७४६२९ ७४६९२
२२ ४०५ ३२८५ तहसील मालखरोदा १०८ १४०१७५ ६९८२२ ७०३५३
२२ ४०५ ३२८६ तहसील जैजेपुर १०१ १५६३०३ ७७५९२ ७८७११

स्वयादिसँ[सम्पादन]