छ्येलेमि खँलाबँला:Utcursch

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

Welcome[सम्पादन]

लसकुस!

ज्वजलपा Utcurschजु! विकिपिडियाय् छित लसकुस दु। छिगु योगदानया निंति सुभाय् देछाना च्वना । छिं थ्व थाय् यहेका दि व थ्व थासय् छिगु योगदान दया च्वनि धैगु भलसा जिं कया। छित ग्वहालि जुइफुगु छुं पौस क्वय् ब्वया तगु दु:

छिं बाँलाक्क सम्पादन यानादी‌ व छम्ह विकिपिडियामि जुइयादि धैगु भलसा कया! कृपा याना खँलाबँला पतिइ सम्पादन यानादीबिले (च्वसु पतिइ मखु) प्यंगु तिल्दे (~~~~) छ्यला हस्ताक्षर यानादिसँ। थुकिलिं छिगु छ्य्‌लामि नां व छिगु सम्पादनया तिथि थःमंतुं क्यनि व मेमेपिं छ्य्‌लामितेत ग्वाहालि याइ। छित ग्वहालि माःसा विकिपिडिया:न्ह्यसःय् स्वापू तयादिसँ, वा जिके , वा छिगु खँलाबँला पतिइ न्ह्येसः न्येना व पतिइ न्ह्येसः न्ह्य {{ग्वहालि}} चिं तयादिसँ। हानं छक, लसकुस!--Eukesh १५:०६, १४ डिसेम्बर २००७ (UTC)

About Wikimedia India chapter[सम्पादन]

उत्कर्षजी, thanks a lot for the invitation to patricipate in wikimedia India chapter. I have already subscribed to the mailing list. However, the active users of this wikipedia are based in Nepal (which is technically not India). So, our contribution to the chapter might be limited. There are people speaking Nepalbhasa in Darjeeling, Sikkim, Kolkata and Andaman/Nicobar. If users from those parts begin contributing to this wikipedia, I will inform them about Wikimedia India chapter. Thanks again.--Eukesh १५:०६, १४ डिसेम्बर २००७ (UTC)