छ्येलेमि:Tayeju

  विकिपिडिया नं

  जि सुरेश प्रधान, यलयाम्ह खः, जि नेवा:ख्य:या छम्ह कार्यकर्ता ख: | नेवा: विकिपिडियाय् जिगुपाखें छुं कथं ग्वाहालि याये फइगु आशा याना |

  जितः जिगु ईमेल tayeju@gmail.com पाखें स्वापू तयादिइ फइ | जिनाप स्वापू दुगु छुं नं खँया बारे ईमेल व http://groups.google.com.np/group/tayeju?hl=en पेज पाखें स्वापू तयादीत इनाप यानाच्वना |

  सुरेश प्रधान

  विकिपिडिया:ब्याबेल
  new वय्‌कःया मांभाय् नेपालभाषा ख:।
  छ्येलेमि भाषा मालादिसं