छेैगांवमाखन जनपद पंचायत

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
छेैगांवमाखन जनपद पंचायत
—  जनपद पंचायत  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश
जिल्ला

छेैगांवमाखन जनपद पंचायत भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जनपद पंचायत ख।

गां[सम्पादन]

थ्व जनपद पंचायतया गां व गांतेगु सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु [१]

ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
११२५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन धनगांव ४११०
११२६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन खारंवा २२३८
११२७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बरूड़ (स) ४५५३
११२८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बडि़ग्यासुर १५२५
११२९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बरखेड़ी १६१५
११३० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बामझर १९४७
११३१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बेडि़याखुर्द १०९६
११३२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन कांकरिया २११७
११३३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन कोडावद १६६३
११३४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन कोलाडिट १६१२
११३५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन काल्जाखेड़ी ११७४
११३६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन केशून १३७८
११३७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन मोकलगांव ११९०
११३८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन मलगांव १९७९
११३९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बिलनखेड़ा १७१२
११४० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन मिर्जापुरभोंडावा १२११
११४१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सिर्रा २२००
११४२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सिरसौद २६६७
११४३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सिलौदा १८३०
११४४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन छिरवेल १९१४
११४५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन चिचगोहन ३२१४
११४६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन निहालवाड़ी १३५४
११४७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टिटगांव १६७९
११४८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन हरसवाड़ा १९१३
११४९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भींगावानानकारी १८८९
११५० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भीलखेड़ी १५०७
११५१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भोजाखेड़ी २५६६
११५२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भुर्इफल १०३२
११५३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन पोखरकला १०५५
११५४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन रोशिया १४८०
११५५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन रोहनार्इ १५६२
११५६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन रेवाड़ा १३६४
११५७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन संगवाड़ा १२१४
११५८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सोनूद १५०९
११५९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सोनगीर १६७१
११६० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सालर्इ १४३०
११६१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सुरगांवजोशी २७७८
११६२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सैयदपुर २७९८
११६३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन डाभी १६६०
११६४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन डुल्हार (स) २५३२
११६५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन दोंदवाड़ा १२६१
११६६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन देशगांव ३३१९
११६७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन देवलामाफी १८६१
११६८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन छैगांवमाखन ४५६८
११६९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन छेगांवदेवी १९७८
११७० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन देलगाव १०००
११७१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन चमाटी १५८२
११७२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन तलबडि़या १९५२
११७३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन जामनिया १५८९
११७४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन नावली २१८२
११७५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन अहमदपुर ५८९८
११७६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन आबूद १३३४
११७७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन आवल्याखारवा १८४०
११७८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टोकरखेड़ा १७८८
११७९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टाकलीमोरी १६६७
११८० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन अत्तर २०७७
११८१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टेंभीकला १८३०
११८२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन अजंटी १०४६
११८३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन लखनगांव १३३९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]