Jump to content

चिनाखँमि

विकिपिडिया नं

चिनाखँ च्वैम्ह मनुयात चिनाखँमि धाई। चिनाखँ धागु साहित्ययागु छगु ख्यः ख।

खँग्वयागु उत्त्पत्ति

[सम्पादन]

चिनाखँमि धागु खँग्व नेपाल भाषाय् थमंतु बुया वगु खँग्व खः। खँयात छगु कथलं चिना च्वैम्ह च्वमियात चिनाखँमि धाई।

नांजापिं चिनाखंमित

[सम्पादन]

स्वया दिसँ

[सम्पादन]