Jump to content

घाँय्

विकिपिडिया नं
घाँय्

घाँय् धाःगु धस्वेकः च्वने फैगु दं मदूगु छकथंया मा मा ख।

दसु[सम्पादन]

  • क्वखः घाँय् (Bermuda grass)
  • ख्वकं (ख्वख्वचा) (Spear grass)
  • ख्वल्चाघाँय् (Eclipta prostrata)
  • गजि (Cannabis sativa)
  • धनिउ वा धनियाँमा (Coriander)
  • नवःघाँय् (Mint)
  • लइँचा (Henna)
  • सितु (गुतुसि घाँय्, ब्वखःघाँय्)

स्वयादिसँ[सम्पादन]