ग्वःफय्

विकिपिडिया नं
आइसल्यान्दनापंया पोलार साइक्लोन, सन् २००३, सेप्तेम्बर ४स

ग्वःफय् (cyclone) धाःगु छगू चाकलाक्क सनिगु फय् ख। थ्व फय् पृथ्वीया दिशाय् बाहावना च्वनि। [१][२] थ्व फसय् साधारणकथं दुनेपाखे स्पाइरल कथं बाहावनाच्वंगु फय् दै। थ्व फय् उत्तरी गोलार्धय् एन्ति-क्लकवाइज व दक्षिणी गोलार्धय् क्लकवाइज कथं बाहा वै। आपालं तःधंगु ग्वःफय् म्हो वायुमण्डलीय चाप दूगु थासय् दयाच्वनि। [३][४]


लिधंसा[सम्पादन]

  1. Glossary of Meteorology (June 2000). Cyclonic circulation. American Meteorological Society. 2008-09-17 कथं।
  2. Glossary of Meteorology (June 2000). Cyclone. American Meteorological Society. 2008-09-17 कथं।
  3. BBC Weather Glossary (July 2006). Cyclone. British Broadcasting Corporation. मूलिधंसाय् तिथि 2006-08-29 कथं। 2006-10-24 कथं।
  4. UCAR Glossary — Cyclone. University Corporation for Atmospheric Research. 2006-10-24 कथं।