गेलुगपा

विकिपिडिया नं

गेलुगपा सँदेय्या प्यता बुद्ध संघय् दकलय् लिपांगु संघ ख। थ्व संघया पलिस्था सँदेय्‌या दार्शनिक व धर्मगुरु जे त्सोङ्खपां (1357–1419) यानादिगु ख। थ्व संघया न्हापांगु गोम्पा (बिहार) गान्देनय् पलिस्था जुल। गान्देनया गान्देन त्रिपा (भिक्षु वा लामा) थौं तक्क नं थ्व संघया दकलय् प्रभावशाली मनुय् छम्ह ख। थ्व संघया दकलय् प्रभावशाली मनु दलाई लामा ख। मंगोल जुजुतयेगु समर्थन कया थ्व संघ १६गु शताब्दी निसें सँदेय्‌या दकलय् प्रभावशाली संघया रुपय् दयाच्वंगु दु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]