गृहस्थीकरण

विकिपिडिया नं

जंगली पशुतयेत मनुया समाजय् पाल्तु यायेगु ज्यायात गृहस्थिकरण धाइ।

दसु[सम्पादन]

गृहस्थीकरण जूगु छुं पशुतेगु दसु थ्व कथं दु-

स्वयादिसँ[सम्पादन]