ख्वबि

विकिपिडिया नं
ख्वबि व्यवस्था।
A) ख्वबि ग्रन्थि/ल्याक्रिमल ग्रन्थि
B) सुपेरियर ल्याक्रिमल पंक्टम
C) सुपेरियर ल्याक्रिमल क्यानालं ख्वबिइ निर्देशित याइ
D) ल्याक्रिमल स्याक
E) इन्फेरियत ल्याक्रिमल पंक्टम
F) इन्फेरियर ल्याक्रिमल क्यानाल
G) न्याजोल्याक्रिमल क्यानाल

ख्वबि मिखां बाहा वइगु रङ्ग मदूगु छगू प्रकारया ति ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]