Jump to content

खुसि बाहा

विकिपिडिया नं

खुसिं खुसिया नापंया बुँइ बाहा वया बुँ चुइका यङ्किगु अवस्थायात खुसि बाहा धाइ। थुकियात वरियां, बाः, किसिद्वंम्वः नं धाइगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]