खँलाबँला:Burtiwang

    विकिपिडिया नं

    थ्व पौ Burtiwang च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

    च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

    Start a discussion about Burtiwang

    Start a discussion