खँलाबँला:Bhedapu

    विकिपिडिया नं

    थ्व पौ Bhedapu च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

    च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

    Start a discussion about Bhedapu

    Start a discussion