खँलाबँला:होमरयागु ज्या(सिम्प्सनस्)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ होमरयागु ज्या(सिम्प्सनस्) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम