खँलाबँला:हुङुन्ड

    विकिपिडिया नं

    थ्व पौ हुङुन्ड च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

    च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

    Start a discussion about हुङुन्ड

    Start a discussion