खँलाबँला:हाईपरेमेसिस् ग्राभिडेरम

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ हाईपरेमेसिस् ग्राभिडेरम च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम