खँलाबँला:हल्सी-ल०प०४, यमकेश्वर तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ हल्सी-ल०प०४, यमकेश्वर तहसील च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम