खँलाबँला:हर्पतागञ्ज

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:हर्पतागञ्ज

थ्व पौ हर्पतागञ्ज च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम