खँलाबँला:सीताकळ्याणं (सन् १९७६या संकिपा)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:सीताकळ्याणं (तेलेगु संकिपा)

थ्व पौ सीताकळ्याणं (सन् १९७६या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम