खँलाबँला:शांति निलयं (सन् १९७२या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ शांति निलयं (सन् १९७२या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम