खँलाबँला:वेताळ उलकम् (सन् १९४८या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ वेताळ उलकम् (सन् १९४८या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम