खँलाबँला:वेताळपुरम् (सन् १९४७या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ वेताळपुरम् (सन् १९४७या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम