खँलाबँला:वॆळ्ळि रतम् (सन् १९७९या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ वॆळ्ळि रतम् (सन् १९७९या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम