खँलाबँला:वीरपथ

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:वीरपथ

थ्व पौ वीरपथ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम