खँलाबँला:विडवलूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ विडवलूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम