Jump to content

खँलाबँला:विजयवाड ग्रामीण मण्डल, कृष्णा जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ विजयवाड ग्रामीण मण्डल, कृष्णा जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम