खँलाबँला:विंध्यराणि (सन् १९४८या संकिपा)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ विंध्यराणि (सन् १९४८या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम