खँलाबँला:वार्पटा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:वार्पटा

थ्व पौ वार्पटा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम