खँलाबँला:रामापुरम् मण्डल, कडप जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ रामापुरम् मण्डल, कडप जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम