खँलाबँला:रामसमुद्रम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ रामसमुद्रम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम