खँलाबँला:राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)

थ्व पौ राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम