खँलाबँला:मोव्व मण्डल

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ मोव्व मण्डल च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम