खँलाबँला:मित्यल

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:मित्यल

थ्व पौ मित्यल च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम