Jump to content

खँलाबँला:मनूया क्वतः

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ मनूया क्वतः च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम