खँलाबँला:मदनपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ मदनपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम