खँलाबँला:भुल्भुले

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:भुल्भुले

थ्व पौ भुल्भुले च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम