खँलाबँला:भमचौर

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:भमचौर

थ्व पौ भमचौर च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम