खँलाबँला:प्रोक

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:प्रोक

थ्व पौ प्रोक च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम