खँलाबँला:पोखरी

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:पोखरी

थ्व पौ पोखरी च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम