खँलाबँला:नेपालीडांडा

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

खँलाबँला:नेपालीडांडा

थ्व पौ नेपालीडांडा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम