खँलाबँला:निर्ममः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:निर्ममः

थ्व पौ निर्ममः च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम